आत्मनिर्भरताको सूत्...

Tax Talk Nepal Forums Discuss Others आत्मनिर्भरताको सूत्रपात

आत्मनिर्भरताको सूत्रपात

  • राष्ट्र निर्माण एवं समग्र रुपमा देशको भाग्य भविष्य कोरिने बजेट राखिने आयातित ब्रीफकेसको साटो नेपाली माटोमा उत्पादन हुने ढाका वा अन्य प्रकारका कपडाबाट उत्पादित स्वदेशी उत्पादन प्रयोग गरेर आत्मनिर्भर हुने त्यो यात्रामा एउटा सुनौलो सूत्रपात गर्दा कसो होला?

    .

    शुभ समय
    शुभ जीवन

    1+
Viewing 1 post (of 1 total)

You must be logged in to reply to this topic.